Informace o projektu

Odborný diplom ze základů obchodních dovedností

Začátek kurzu: 15/11/2021
Konec kurzu: 10/12/2021
Počet účastníků: 50
Věk: 18 let a více
Název diplomu: Odborný diplom ze základů obchodních dovedností
Podmínky účasti: Ukončené základní vzdělání

Odborný diplom ze základů obchodních dovedností (Vocational Diploma in Essential Business Skills) byl přizpůsoben na míru Fakultou School of Business Prague City University pro program společnosti Unibail – Rodamco – Westfield Jdi za svým snem a skládá se ze čtyř modulů profesního rozvoje:

 • Modul 1: Rozvoj komunikačních a vyjednávacích dovedností (rozsah 30 hodin)
 • Modul 2: Prodejní techniky & Procesy (rozsah 30 hodin)
 • Modul 3: Efektivní zákaznické služby & Udržení zákazníka (rozsah 30 hodin)
 • Modul 4: Praktické dovednosti

Každý modul je zakončen prezentací studenta a hodnocením lektorů Fakulty School of Business Prague City University. Nejsou požadovány žádné zkoušky. Po úspěšném absolvování všech čtyř modulů bude účastníkům udělen Diplom z profesního rozvoje Prague City University.

Modul 1: Rozvoj komunikačních a vyjednávacích dovedností

Schopnost efektivně komunikovat a vyjednávat verbálně i písemně je velmi důležitá. Porozumění různým typům informací, potřeb a požadavků zákazníků je klíčové pro efektivní práci s informacemi.

V tomto modulu se naučíte, jak:

 • Rozumět vyjednávání a komunikaci v podnikatelském prostředí.
 • Porozumět tomu, jak vytvořit a předložit efektivní prezentaci.
 • Pochopit mezikulturní aspekty komunikace a vyjednávání.
 • Pochopit používání informačních systémů využívaných v obchodní komunikaci.

Modul 2: Prodejní techniky & Procesy

Úspěšný prodej produktů nebo služeb je klíčový pro každé podnikání. Růst elektronického obchodování, přístup k datům a informacím spojený se zvýšenou mírou globalizace znamená, že organizace musí mít větší kontrolu nad řízením prodejního procesu, aby posílila loajalitu zákazníků a udržela si je a zároveň si zachovala pověst své značky.

V tomto modulu získáte komplexní přehled o prodejním procesu od počátečního kontaktu po dokončení a naučíte se, jak:

 • Porozumět přípravě a profesionálním postupům požadovaným v procesu prodeje.
 • Prozkoumáte principy a postupy spojené s úspěšným dokončením prodeje.
 • Přezkoumáte účinnost technik používaných k realizaci prodejních aktivit.

Modul 3: Efektivní zákaznické služby & Udržení zákazníka

Společnosti potřebují vědět, jak poskytovat zákaznické služby, které splňují a převyšují individuální potřeby a očekávání jejich zákazníků. Aby to společnosti dobře zvládly, musí zjistit požadavky a očekávání své zákaznické základny. Znalost těchto informací je nesmírně důležitá, protože umožňuje společnosti vycházet zákazníkům individuálně vstříc a poskytovat jim tak vynikající služby.

V tomto modulu se naučíte, jak:

 • Pochopit důležitost loajality, spokojenosti a udržení si zákazníků pro společnost.
 • Pochopit důležitost tzv. cesty zákazníka pro poskytování zákaznických služeb.
 • Porozumět využití pohledu zákazníků ke zlepšení poskytování služeb.
 • Porozumět tomu, jak rozvíjet vztahy se zákazníky, které přispívají k jejich loajalitě.
 • Pochopit, jak si udržet zákazníky v náročných situacích.

Modul 4: Praktické dovednosti

Během posledního modulu, který proběhne ve 4. týdnu projektu, budete mít příležitost uplatnit znalosti a dovednosti, které jste získali během kurzu.

 • Naučíte se, jak efektivně napsat svůj životopis tak, aby upoutal pozornost personalistů.
 • Absolvujete pohovor pod vedením zkušených manažerů společnosti Unibail-Rodamco-Westfield, kteří vám poskytnou potřebné dovednosti pro přijímací pohovory a vy tak zvýšíte své šance na získání budoucího zaměstnání.
 • Získáte jedinečný přístup k zaměstnání u předních společností v obchodních centrech Centrum Černý Most, Westfield Chodov and Metropole Zličín, kterým zprostředkujeme váš nový životopis a které vás pak mohou kontaktovat.