Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s tím, aby společnost Unibail-Rodamco Česká republika, s.r.o. se sídlem Na Příkopě 388/1, 110 00 Praha 1, jako správce údajů zpracovávala pro své interní i marketingové a obchodní účely mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři jakož i další údaje mnou poskytnuté. Údaje poskytuji dobrovolně, a to na dobu účasti na akci „Jdi za svým snem“ a na další 2 roky po jejím ukončení. Dále výslovně souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být předmětem profilování, a dále že mohou být zpřístupněny a/nebo předány třetím stranám, zejména společnostem ze skupiny Unibail-Rodamco-Westfield, jejím servisním společnostem a partnerským provozovnám. Prohlašuji, že jsem si vědom svých zákonných práv na přístup ke svým osobním údajům, na opravu chyb a nepřesností, na výmaz a přenositelnost mých osobních údajů, možnosti požadovat omezení zpracování a vznášet námitky proti zpracování, jakožto i možnosti tento souhlas kdykoliv odvolat. Beru rovněž na vědomí, že odvoláním mého souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Tato svá práva mohu vykonat zasláním e-mailu na adresu: [email protected]

Souhlas s fotografováním v rámci projektu „Jdi za svým snem“

Souhlasím s tím, že mne společnosti Unibail-Rodamco Česká republika, s.r.o. může fotografovat a natáčet v rámci projektu „Jdi za svým snem“. Tyto fotografie mohou být použity pro dokumentaci programu „Jdi za svým snem“ a propagaci WESTFIELD CHODOV, CENTRUM ČERNÝ MOST A METROPOLE ZLIČÍN včetně umístění na web, Facebook, Instagram a další sociální sítě či jiná místa.